Koeling

radiateur                                                        expansievat

Controlepunten

Vloeistofniveau. Het niveau is te controleren aan de rechterkant van de buddy achter het kapje. Het expansievat (om bij te vullen) zit vlak voor het achterwiel.

Om een goede werking van de radiateur te waarborgen, moet deze regelmatig schoon gemaakt worden. Let hierbij wel op dat de radiateur wordt schoongemaakt wanneer deze volledig is afgekoeld.

Het schoonmaken gebeurd aan de achterkant met zacht stromend water. Daarbij voorzichtig in de richting van de lamellen borstelen.