Beter Kijken

SWOV Onderzoek

Risico = Kans  x  Gevolg

Risico motor = grotere kans = grotere gevolgen.

Kans op een dodelijk ongeval 
met de motor t.o.v. auto is 7 x groter

Kans op een zwaar lichamelijke letsels 
met de motor is 14 tot 17 x groter.

Risico perceptie = evenaren van risico = herkennen van risicovolle situaties.

De helft van de ongevallen zijn binnen de bebouwde kom.

25% zijn eenzijdig.

75% botsingen met andere hierbij was 60% auto de tegenpartij.

Snelheid:  

Binnen de kom  50% >   50km/u.
                      15% > 100hm/u.
Buiten de kom 40% >   80km/u.

Zien:  70% = auto heeft motor niet gezien.
         30% = motor heeft auto niet gezien.

Risico minimaliseren door:

 1. Snelheid aanpassen aan situatie.
 2. Aanpassen positie aan situatie.

Risico situaties:

 • Afdekongevallen 31 %

 • Kruispunten 36 %
 • Rechts  18%
 • Links      9%
 • Uitrit       9%

 

 • Auto links af motor  tegemoet 11%
 • Bijna altijd dodelijk

 • Keren  5,6%

 • Inhalen twee auto’s onderling 2,4 %

 • Auto links af, motor naderend van achterenen haalt in 5 %

 • Bochten 4%